Unijne środki ochrony handlu chronią ponad 460 tys. miejsc pracy w Europie. 

Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdanie roczne na temat działań UE w zakresie ochrony handlu w 2021 r.

Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie nowego europejskiego aktu dotyczącego cyberodporności, aby chronić konsumentów i przedsiębiorstwa przed produktami o nieodpowiednich zabezpieczeniach. Pierwsze w historii ogólnounijne prawodawstwo tego rodzaju wprowadza obowiązkowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa dla produktów z elementami cyfrowymi na wszystkich etapach ich cyklu życia.

Parlament Europejski przyjął 8. sprawozdanie w sprawie spójności, podkreślając potrzebę dodatkowych środków finansowych.

  • Taka sama lub wyższa kwota na spójność po 2027 r.
  • Komisja Europejska powinna uruchomić Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji 2
  • Pozostałe środki z 2021 r. na pomoc projektom zagrożonym wzrostem cen

14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi trzecie w swojej karierze orędzie o stanie Unii. Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii na forum Parlamentu Europejskiego. 

Komisja Europejska, działając w imieniu UE, wypłaciła pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1 mld euro.

Komisja Europejska, za pośrednictwem swojego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, podpisała dzisiaj z firmą farmaceutyczną GSK umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na szczepionkę Adjupanrix przeciwko grypie pandemicznej.

Komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować UE na przerwy w dostawach.  

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis i wicepremier Chin Liu He przewodniczyli IX dialogowi wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki i handlu.